Дэмжлэг үзүүлэх бол "ТУСЛАХ"" товчлуур дээр дараад сурталчилгаа эхлүүлээд гаргахад л болно. Өдөрт хэд ч дарсан болно.
ТУСЛАХ